Đấu thầu- Mua sắm công
Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm... 
 
Thực hiện Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Sở Du lịch Quảng...
Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng QLVB&ĐH trên thiết bị di động 
Xem tiếp