Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty Oxalis tiếp tục khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” trong năm 2019 - 2020 
 Đó là thông tin tại Công văn số 1190/UBND-VX ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về thời gian khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”.
 Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất (Oxalis) tiếp tục khai thác tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” từ tháng 01 - 8 trong các năm 2019 - 2020, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Oxalis thực hiện việc khai thác đảm bảo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Công ty Oxalis chủ động triển khai kế hoạch bán tour cho du khách nhằm thực hiện tốt mục tiêu 1000 khách/năm; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, lộ trình thay thế chuyên gia hang động, công tác truyền thông, quảng bá theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Công ty Oxalis hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đoàn làm phim, phóng viên báo chí tác nghiệp để tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền quảng bá cho hang Sơn Đoòng, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng, du lịch Quảng Bình nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

                                                                                                                                                               Theo Cổng Thông tin điện tử Quảng Bình

[Trở về]