Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  

 

 

Giám đốc
Hồ An Phong

Cơ quan: (0232) 3 886 699
Email: phongha.sdl@quangbinh.gov.vn

 

   

 

 
     

Phó giám đốc
Nguyễn Văn Kỳ

Cơ quan:(0323) 3 886399 
Email:kynv.sdl@quangbinh.gov.vn

Phó giám đốc
Lê Thế Lực

Di động: 0913 386 331
Email: luclt.sdl@quangbinh.gov.vn

Phó giám đốc
Đặng Đông Hà


Cơ quan: (0232) 3 886 388
Email:hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1.Văn phòng Sở
•Chánh Văn phòng: Trần Xuân Quang
Cơ quan: (0232) 3 886 386. Di động: 0909 89 2222
•Phụ trách Kế toán:
-Lê Như Ý. DĐ: 0986 804 084
-Nguyễn Thị Thu Hiền. DĐ: 0965 53 88 86

-Lê Thị Phương Thanh – Cán bộ VP Sở. DĐ: 0935 73 9898
-Hoàng Thị Khánh Ly – Văn thư. DĐ: 0898 630 306
-Nguyễn Thành Linh – Lái xe. DĐ: 0944 121 437
-Lê Thanh Tiến – Lái xe. DĐ: 0918 79 08 09
-Lê Thị Như Quỳnh. DĐ: 0163 249 30 40

2.Quản lý Du lịch
•Trưởng phòng: Hà Minh Tuân
Di động: 0935 55 2347
•Phó trưởng phòng: Hoàng Hải Nam
Di động: 0914 429 513
Đinh Thị Mai Tuyết – Chuyên viên
Cơ quan: (0232) 3 886 387
Di động: 0919 451 657
3.Kế hoạch phát triển du lịch
•Trưởng phòng: Lưu Minh Hùng
Cơ quan: (0232) 3 886 389.
Di động: 0912 132 778
•Phó trưởng phòng: Lê Thái An
Di động: 0913 075 621
4.Thanh tra Sở.
•Chánh Thanh tra: Lê Thanh Bình
-Di động: 0913 018 103
•Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Minh Huệ
Cơ quan: (0232) 3 886 383
Di động: 0919 451 518
Trần Công Nguyên – Chuyên viên phòng TT
Di động: 0972 502 333
5.Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
-Giám đốc: Bùi Thị Thanh Thúy
-Cơ quan: (0232) 3 822035.
-Di động: 0916 303 267

[Trở về]