Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2018 
Từ ngày 03 đến ngày 06/7/2018, tại thành phố Đồng Hới, Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2018.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có 55 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh.

Các học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng đã được học các chuyên đề theo khung đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành và được các giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyện môn cao đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Thanh tra Chính phủ, Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch truyền giảng.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Chứng chỉ cho các học viên

Kết thúc Lớp Bồi dưỡng, thông qua phiếu đánh giá, các học viên đã đánh giá cao về nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên và công tác tổ chức lớp. Các học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng đủ điều kiện được Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

                                                                                          

                                                                                                                                 Minh Tuân

[Trở về]