Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cập nhật lúc 10h00 ngày 27/03/2020) 
 10h00 ngày 27/03/2020 Sở Y tế có Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Xem toàn văn báo cáo tại đây!

[Trở về]