Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 24/04/2020-1/5/2020)) 
 17h00 ngày 01/5/2020 Sở Y tế có Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 24/4/2020-01/5/2020).