Báo cáo nhanh trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 từ Nhật Bản về nước