Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
Ngày 11/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 Theo đó, giai đoạn đến năm 2020, Cảng Hàng không Đồng Hới vẫn giữ nguyên nhà ga hành khách hiện hữu để khai thác và chuẩn bị các bước đầu tư xây dựng nhà ga mới.

Giai đoạn đến năm 2030 sẽ xây dựng nhà ga mới ở phía Đông Nam nhà ga hiện hữu với 02 cao trình đi/đến, đáp ứng công suất khai thác 03 triệu khách/năm, đồng thời có dự trữ đất phía Tây Bắc của nhà ga để đảm bảo có thể xây dựng 01 nhà ga khác với công suất khoảng 03 triệu khách/năm cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với khu bay, đến năm 2030, giữ nguyên đường cất hạ cánh như hiện hữu, kích thước 2.400 x 45 m, đảm bảo khai thác tàu bay A320/A321 và tương đương, có dự trữ đất để kéo dài thêm đường cất hạ cánh đạt chiều dài 3.000 m khi có nhu cầu trong giai đoạn sau năm 2030.

Với hệ thống đường lăn, giai đoạn đến năm 2020 vẫn giữ nguyên đường lăn hiện hữu, đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 và tương đương. Đến năm 2030, xây dựng đường lăn song song kích thước 2.400 m x 18 m, tim đường lăn song song cách tim đường cất hạ cánh 176 m, đảm bảo khai thác tàu bay code C, D, đồng thời xây dựng mới 02 đường lăn nối rộng 18 m, có dự trữ đất để có thể kéo dài đường lăn song song khi đường cất hạ cánh kéo dài đạt 3.000 m.

Về sân đỗ máy bay dân dụng, giai đoạn đến năm 2020, đảm bảo 04 vị trí đỗ cho máy bay A320/A321. Căn cứ nhu cầu sẽ mở rộng vị trí đỗ trong phần quy hoạch đất để mở rộng sân đỗ máy bay khi có nhu cầu và khả thi về nguồn vốn.

Đến năm 2030, Cảng Hàng không Đồng Hới đảm bảo có 12 vị trí máy bay code C và có dự trữ đất phát triển sân đỗ về phía Tây Bắc.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm đưa ra giải pháp thiết kế quy hoạch Cảng Hàng không Đồng Hới phù hợp với tình hình khai thác hiện tại, có dự phòng đáp ứng nhu cầu trong tương lai sau 2030 và phù hợp với quy hoạch chung của ngành Hàng không.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện Quy hoạch, đồng thời cập nhật nội dung Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Đồng Hới giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vào Quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp với nhu cầu phát triển của Cảng Hàng không theo quy hoạch phê duyệt.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quảng Bình