Đấu thầu- Mua sắm công
Tục giỗ họ cuối năm của người Vân Kiều 
 Người Vân Kiều kiêng cữ những việc làm liên quan đến người đã khuất, ngay cả nhắc đến tên người chết theo họ cũng không muốn. Khi mai táng người chết ở rừng ma xong, đồng bào xem như chẳng...
Xem tiếp
THÔNG BÁO MỚI